1 Mayıs 2015 Cuma

Çantami Hazirliyorum 2. sinif Hayat Bilgisi Dersi


okul çantamı hazırlıyorum 2. sınıf hayat bilgisi dersi çantamı hazırlıyorum etkinliği çalışması okul heyecanım teması fotokopi ödev

Çantamı Hazırlıyorum
   Hedeflerimize ulaşmak için planlı bir şekilde çalışmalıyız. Bizim daha başarılı ve düzenli olmamızı sağlar. Geçmişi başarıyla dolu insanlar hep planlı çalışmışlardır.
    Okula eksik araç veya gereçle gitmemek için okul çantamızı günlük ders programına uygun hazırlamalıyız.  Çantamızı ödevlerimizi yaptıktan sonra düzenlemeliyiz. Okul çantamızı akşam yatmadan önce hazırlamalı ve ertesi gün okulda ihtiyaç duyacağımız eşyaları çantamıza yerleştirmeliyiz.
   Kitap ve defterlerimizi ders programına göre çantamıza koymalıyız. Bunu alışkanlık haline getirirsek derslerde daha başarılı oluruz.
   Çantamıza gereksiz kitap, defter, sözlük vb. gibi eşyaları koymamalıyız. Çantanın ağır olması bizi yorar ve iskeletimize zarar verebilir. 

PAşağıdaki cümlelerden doğru olana "D" yanlış olana "Y" yazınız.
Okula eksik kitapla gitmek iyidir.
Okul çantasını akşam yatmadan hazırlayalım.
Kitaplar ders programına göre koyulmalıdır.
Araç gereçler eksik olursa dersler daha iyi işlenir.
Dikkatli çocuk kitabını evde unutmaz.
Çantamızı annemiz hazırlamalıdır.

PAşağıdaki eşyaların hangileri çantada olabilir, olanları çantaya taşıyın.
ders kitabı                            kalem                      
defter                                           havlu
parfüm                                        kalemlik
telefon                                           bıçak

PCümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayın.

Okulda her gün ………………… dersi yapıyoruz.               cuma
Perşembe günleri ……….…………. dersi var.           etkinlikler
Müzik dersinde ……….. çalmayı öğreniyoruz.                   flüt
Çantamı ……………. göre hazırlıyorum.         ders programına
Okuma saati …… günüdür.                           Türkçe
Görsel sanatlar dersinde güzel ……….. yapıyoruz.    Beden Eğitimi

PAşağıdaki soruların doğru cevabını bulup yuvarlak içine alın.

1. Aşağıdakilerden hangisi çantamızda bulunmaz?
a- ) kalemtıraş
b- ) defter
c- ) ayakkabı

2. Kitapları çantamıza neye göre yerleştiririz?
a- ) kafamıza göre
b- ) ders programına göre
c- ) annemizin isteğine göre

3. Okula eksik araç gereçle gidersek ne olur?
a- ) derslerde geri kalırız
 indirb- ) çok başarılı oluruz
c- ) öğretmenimizi mutlu ederiz


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder