20 Kasım 2011 Pazar

5. Sınıf Türkçe Dersi Metin Etkinliği

    
İlk köpeğimize kulübe yapmaya fırsat bulamamıştık. Hiç olmazsa ikincisine yapalım dedik. Bahçede uygun bir yer bulduk. Babam alet kutusunu getirdi. Ben de tahtaları taşıdım. Önce kulübeyi yapacağımız yeri belirledik. Sonra da kulübenin plânını yaptık. Kulübenin iskeleti için dört kazık gerekiyordu. Kazıkların uçlarını keserle sivrilttik. Balyozla toprağa çaktık. Yorulduk, ama …………… kulübeyi bitirdik.
1. Yukarıdaki metinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a- ) son olarak                  b- ) sonunda
c- ) özetle                        d- ) sonucunda

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sonuç bildiren bir ifade yoktur?
a- ) Böylece herkesin istediği olmuş, sorun çözülmüştü.      
b- ) Bu işin sonucunda hepimiz çok mutlu olduk.
c- ) Son yaptığı resmi hepimiz çok beğendik.
d- ) Sonuç olarak ormanlar bir ülkenin her şeydir diyebiliriz.

Wright (Rayt) kardeşler bisikletçilikle uğraşıyorlardı. Dükkânlarının içinde dolambaçlı bir tünel açtılar. Bu tünelde oluşan rüzgârın kanatlar üzerinde nasıl etkiler yaptığını araştırmaya başladılar. Ayrıca uçurtmalar üzerinde de denemeler yaptılar. Artık hep bununla uğraşıyorlar ve yaptıkları uçak taslaklarını ilerletiyorlardı. ...................... büyük bir uçurtma yani motorsuz bir uçak yapmayı başardılar.
3. Yukarıdaki metinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olur?
a- ) En sonunda                 b- ) En iyisi
c- ) En az                         d- ) En başında

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özetleyen bir ifade yoktur?
a- )  Özet olarak kitap okuma alışanlığı küçük yaşlarda kazanılmalıdır.
b- ) Kısacası bu işi yapmanın bu kadar zor olacağını tahmin etmiyorduk.
c- ) Öğretmenimiz son okuduğumuz kitabın özetini çıkarmamızı istedi.
d- ) Özetle bitki ve hayvanlar birbirleriyle uyum içinde yaşarlar.

5. Mağaraya yaklaştıkça hepsinin içini bir heyecan kaplamıştı. II. Uzaktan küçük gibi görünen mağara yaklaştıkça büyüyordu. Kocaman, kara bir mağara ağzı... III. Küçükler belli etmek istemseler de biraz korkuyorlardı. IV. Ormanda vahşi hayvanlar olabilirdi. V. Metin’in de içini bir heyecan kaplamıştı. VI. Acaba mağarada nelerle karşılaşacaklardı?
Yukarıdaki paragrafın kaçıncı cümlesinde paragrafla ilgisi olmayan bir ifade vardır?
a- )  II.        b- ) IV.       c- ) III.       d- ) VI.

I. Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir. II. Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadıklarımızı yaşamak için tek çaremiz kitaplara sarılmaktır. III. Bırakınız ıssız bir adaya gitmeyi, herhangi bir yolculuğa çıkarken bile hangi okuryazar yanına bir iki roman, bir iki şiir kitabı almayı düşünmez! IV. Şiir kitaplarını okurken bir şiire takılıp kalınır.
6. Yukarıdaki paragrafın kaçıncı cümlesinde paragrafla ilgisi olmayan bir ifade vardır?
a- )  I.        b- ) II.        c- ) III.        d- ) IV.

I. Kış mevsiminin ayları ocak ve şubattır.
II. Bu aylarda havalar iyice soğur, kar yağar.
III. İnsanlar soğuktan korunmak için kalın ve yünlü giysiler giyerler.
IV. Evlerini çeşitli şekillerde ısıtırlar.
7.  Yukarıdaki paragrafın hangi cümlesinde eksik bilgi verilmiştir?
a- )  I          b- ) II             c- ) III      d- ) IV

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ormanların yararlarıyla ilgili bir anlatım yoktur?
a- )  Ormanlar havayı temizler.       
b- ) Ormanlarda pek çok hayvan türü barınır.
c- ) Ormanlardan yakacak ihtiyacımızı karşılarız.  
d- ) Ormanlar büyük ağaç topluluklarıdır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm kelimeler doğru yazılmıştır?
a- )  Çarşanba günü kardeşimi doktora götüreceğiz.      
b- ) Matamatik dersinde güzel bir etkinlik yaptık.
c- ) Perşembe günü yağmur yağacakmış.                       
d- ) Pencereleri açıp dershanemizi havalandırdık.

10. “Çiçekçideki çiçeklerin bazıları susuz kalmış.” cümlesinde hangi kelimeler ek alarak yeni anlam kazanmıştır?
a- )  çiçekler – susuz             b- ) çiçekçideki – susuz
c- ) çiçekler – kalmış            d- ) bazıları   - kalmış

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz kelime kullanılmasından doğan anlatım bozukluğu vardır?
a- )  Mesela, örneğin timsahlar hem karada hem de suda yaşarlar.
b- ) Bu çiçeği sulamazsan çabucak kuruyup solar.
c- ) Ya benimle çarşıya gel ya da ablanla evde otur.
d- ) Hem beni çağırıyorsun hem de başka bir yere gidiyorsun.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime yanlış kullanılmıştır?
a- )  Yoğurt, peynir gibi yiyecekler sütten yapılır.
b- ) Çok yorgun olduğu için hemen yattı.
c- ) Yağmur yağdığı yüzden pikniğe gidemedik.
d- ) Resim yapacaktı ama ne resmi yapacağına karar veremedi.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a- )  Elektrikler kesilince gaz lambasını yaktık.        
b- ) Sporcular önce seyircileri selâmladılar.
c- ) Pazardan greyfurt da alacağız.         
d- ) Giyeceklerini gardırobuna yerleştirdi.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
a- )  Yarından sonraki gün doktora gittik.           
b- ) Haftaya diğer sınıfla maç yapacağız.
c- ) Dün çok güzel bir film izledik.          
d- ) Dedem gençken saz çalarmış.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
a- )  Yakınlarımızla haberleşmenin en hızlı yolu onlara mektup yazmaktır.
b- ) Televizyon sayesinde yurtta ve dünyada yaşanan olayları hem izleriz hem de dinleriz.
c- ) Araba, kamyon, bisiklet, motosiklet gibi taşıtlar kara taşıtlarıdır.
d- ) Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzey şekilleri ulaşımı zorlaştırır.

16. Aşağıdaki ifadelerin Doğru ya da Yanlış olduğunu doğayla ilgili gözlemlerinize göre belirtiniz.
(     ) İlkbahar gelince ağaçların yaprakları sararır ve dökülür.
(     ) Kış mevsiminde hava diğer mevsimlerden daha soğuk olur.
(     ) Kırların yeşerdiği, hayvanların kış uykusundan uyandığı, doğanın canlandığı mevsim sonbahardır.
(     )  Denize girmek için en uygun mevsim kıştır.
(     )  Çoğunlukla yağmur yağmadan önce hava hafif kararır.
(     )  Yağmurlu havada gök gürleyebilir.
(     )  Sis olduğunda araçlardaki kişiler önlerini görmekte zorlanırlar.
(     )  Dolu yağışı tarladaki ekinlere zarar vermez, onların daha iyi yetişmesini sağlar.

17. “Bu sorunun cevabını kim verecek?” cümlesinde altı çizili kelimenin yerine hangisi gelirse cümlenin anlamı değişmez?
a- ) hesabını                       b- ) yanıtını
c- ) yollarını                      d- ) çözümünü

18. Hangi cümlede “yüz” kelimesiyle aynı anlama gelen bir kelime kullanılmıştır?
a- ) Bütün vücudumu yıkadım.
b- ) Suratımda sivilceler var.
c- ) Yürümekten ayaklarım şişti.
d- ) Ellerimde yaralar çıktı.

19. “Bir elin nesi var iki elin sesi var.” Atasözünün anlamı hangisidir?
a- ) Ellerimizi sürekli çalıştırmalıyız.
b- ) Temizliğimize dikkat etmeliyiz.
c- ) Birbirimize yardım etmeliyiz.
d- ) Ellerimizi birbirine vurursak çok ses çıkar.

20. “kat” kelimesi hangi cümlede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Kaçıncı katta oturuyorsunuz?
b- ) Apartmandaki bu katlara kim bakıyor.
c- ) Çamaşırları güzelce katladım.
d- ) Hizmetliler bu katı yıkıyacaklarmış.

21. “Araştırma yapmanın çok yolu var, kitaplardan farklı olarak; ....................................... .” cümleyi en doğru şekilde hangisi tamamlar?
a- ) öğretmene soru soracağım.     
b- ) internetten de faydalanabiliriz.
c- ) doğal yaşamı çok severim.
d- ) arkadaşlarımla oyun oynuyorum.

22. “Antalya’ya __________ İzmir’de turistik bir şehirdir.” Cümlesindeki boşluğa hangisi gelebilir?
a- ) farklı olarak                  b- ) özellikle 
c- ) bakarsak                       d- ) benzer olarak

indir
23. “Hey (  ) Buraya baksana.”  Parantezle belirtilen yere hangi noktalama işareti gelmelidir?
a- ) soru işareti               b- ) noktalı virgül
c- ) İki nokta                   d- ) ünlemHiç yorum yok :

Yorum Gönder