17 Aralık 2011 Cumartesi

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Cevapli 1. Dönem 2. Yazılı Sorulari - 3


5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Cevaplı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Fen ve Teknoloji Dersi 1. Dönem 2. Yazılı - 3
1.Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlar için ‘’D’’    yanlış olanlar için ‘’Y’’  yazınız. 10p
(…..)   Su buharlaşarak yükselir
(…..)   Su 0  °C  de donar,  buz 0 ºC  de  erir.
(…..)   En büyük ısı ve enerji kaynağı Güneştir.
(…..)   Kaynama hızlı buharlaşmadır.
(…..)   Sis yeryüzüne düşmez havada asılı kalır.

2. Aşağıdakilerden hangisi bir buharlaşma olayıdır?
a- ) Suyun buza dönüşmesi
 b- ) Kolonyanun uçması
c- ) Tereyağının sıvılaşması
d- ) Mumun erimesi

3. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerinden değildir?
a- ) Kaynama noktası           b- ) Erime noktası
c- ) Hacim                            d- ) Yoğunluk

4. Maddenin ısı alması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a- ) Donma           b- ) Genleşme
c- ) Erime         d- ) Kaynama

5. Bol su buharı taşıyan nemli hava yeryüzüne yakın yerlerde küçük su damlacıkları oluşturur. Bu su buharı havada asılı kalır. B u olaya  ……………. adı verilir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a- ) Kar                       b- ) Dolu
c- ) Sis                     d- ) Yağmur

6. Tren rayları kışın döşenirken aralarında boşluk bırakılır.  Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Ray demirleri yetmez
b- ) Yasalar öyle olmasını ister
c- ) Aralardan araba geçsin diye
d- ) Yazın  ısınan raylar genleşip uzayacağı için

7. Ağzı açık bir çaydanlıkta kaynamakta olan suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Isınan su genleşir
b- ) Isı etkisiyle su yoğuşur  
c- ) Kaynarken su hızlı buharlaşır, dolayısıyla azalır
d- ) Gazlar yoğuşurken dışarıya ısı verir

8. Su ve etil alkolün kaynama sıcaklıkları hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a- ) 100-100 derece         b- ) 120-100 derece
c- ) 100-78 derece             d- ) 78-0 derece

9.   2 Kilo calori kaç ioule eder?
Not: 1 kilo calori 4000 iouledir.
a- ) 4000 Joule              b- ) 80 joule
c- ) 8000 joule                 d- ) 40 joule

10. Aşağıdakilerden hangisi suda batmaz?
a- ) Misket                       b- )  Ataç
c- ) Çay kaşığı                 d- ) Tomruk

11. Kütlesi 156 gr olan demir küpün hacmi 20 ml ise demir küpün yoğunluğu kaçtır?
a- ) 1g/ml                 b- ) 7,8 g/ml
c- ) 0,7 g/ml               d- ) 2 g/ml     

12. -25°C de etil alkol hangi halde bulunur?
a- ) Katı                  b- ) Sıvı
c- ) Gaz                d- ) Hiçbiri

13.  * ısı            * donma
*kaynama           *genleşme ( 10 PUAN)
Aşağıdaki boşluklara uygun terimleri yerleştirin
Buharlaşma için………………. ya ihtiyaç vardır
Hızlı buharlaşma olayına ……………………… denir
Sıvıların ısı vererek katı hale geçmesi ………………………. dır.
Isının etkisiyle maddenin boyutunun  değişmesine ……………………… denir.

14. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır?
a- ) Kömür              b- ) Petrol
c- ) Doğal gaz            d- ) Rüzgar

15. Termometre maddelerin hangi özelliğinden yararlanarak yapılmıştır?
a- ) Yoğunluk               b- ) Kaynama
c- ) Genleşme                  d- ) Erime

16. Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynaklarımızdan biri değildir?
a- ) Ampul                   b- ) Kömür
c- ) Benzin                  d- ) Güneş

17. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerinden değildir?
a- ) Kaynama                b- ) Erime
c- ) Yoğunluk                d- ) Hacim

18. Suyun hangi sıcaklık derecesinde katı ve sıvı haline rastlanır?
a- ) O  °C                     b- ) 100  °C
c- ) 50 °C               d- )  78 °C

cavap: 1     2b, 3c, 4a, 5c, 6d, 7c, 8c, 9c, 10d, 11b, 12b,    14d, 15c, 16a, 17d, 18a,
indir

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder