4 Şubat 2012 Cumartesi

4. Sınıf Türkçe Dersi - Atatürk Etkinliği

4. Sınıf Türkçe Dersi - Atatürk Etkinliği, 4. Sınıf Türkçe Dersi - Atatürk Etkinliği ara, 4. Sınıf Türkçe Dersi - Atatürk Etkinliği bul, 4. Sınıf Türkçe Dersi - Atatürk Etkinliği çöz, 4. Sınıf Türkçe Dersi - Atatürk Etkinliği test, 4. Sınıf Türkçe Dersi - Atatürk Etkinliği indir, 4. Sınıf Türkçe Dersi - Atatürk Etkinliği ödev, 4. Sınıf Türkçe Dersi - Atatürk Etkinliği fotokopi, 4. Sınıf Türkçe Dersi - Atatürk Etkinliği Çalışma Sayfası, 4. Sınıf Türkçe Dersi - Atatürk Ödevi, 4. Sınıf Türkçe Dersi - Atatürk çalışma sayfası, 4. Sınıf Türkçe Dersi - Atatürk Alternatif metin,
Atatürk
   Atatürk köhne Bandırma Vapuru ile Anadolu’ya gitmek üzere İstanbul’dan yola çıkmıştı. Boğaz’dan çıktıktan sonra gece yarısına doğru kaptanının yanına gitti. Sordu:
-          Karadeniz’e kaçıncı seferiniz kaptan?
-          İlk çıkışımdır, efendim.
-          Denizin tehlikeli yerlerini bilir misin?
Kaptan, harita üzerinde yer göstererek:
-          Şu Kerempe Burnu’nu geçersek tehlikeyi atlatmış oluruz.
-          Demek devamlı tehlike içindeyiz, diyen Mustafa Kemal, harita üzerinde kaptana şu emri verdi:
-          Normal rotayı takip etmeyeceksin Karaya çarpmamak şartı ile mümkün olduğu kadar kıyıdan gideceksin. Lazım gelirse tereddütsüz karaya saplayacaksınız.
Böylece gemi mümkün olduğu kadar kıyıdan gitti. Önce Sinop’a uğradılar. Oradan Samsun’a gittiler.
Samsun’da aldığı bir haber, kaptana rotayı değiştirmekle ne iyi ettiğini gösterdi. İngilizler gemiyi takip etmişler, fakat normal yol üzerinde rastlayamamışlar.

1. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

P Anıdaki baş kahraman kimdir?

-----------------------------------------

P Anadolu’ya nasıl gidiyor?

---------------------------------------

P Kaptan, nerede aldığı haberle doğru karar verdiklerini anlıyor?

----------------------------------------------------------

P İngilizler, gemiyi niçin takip edememişlerdir?

----------------------------------------------------------

P Parçada Atatürk’ün hangi kişilik özelliği ortaya çıkıyor?

----------------------------------------------------------

P Parçaya bir başlık yazınız?

----------------------------------------------------------

2. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak metindeki boşlukları doldurunuz.
“İzmir- mermi – bağımsızlık- direniş- Samsun- tehlike- zafer- düşman”

Anadolu’nun üstünde kara bulutlar dolaşıyordu.
------------------- işgal edilmiştir. Atatürk’ün içindeki --------------- ateşi Anadolu’nun güneşi olacaktı. Güneş bir sabah --------------- ‘da doğdu. Tüm yurtta büyük bir -------------- başladı. Anadolu, erkeğiyle, kadınıyla, kızıyla çalışıyordu. Kadınlar cepheye
 ------------------ taşıyor, analar askerler için elbise dikiyordu.

3. Aşağıdaki cümlelerde belirtilen yargılardan hangileri doğru D, hangileri yanlıştır Y?

( ---) Askerlik yapmak, vergi vermek vatandaşlık görevimizdir.

(--- ) Eğitim hakkını kullanabilmemiz, devletin okullar açmasıyla mümkün olabilir.

( --- ) Seçmek ve seçilmek hem bir hak hem de ödevdir.

(--- ) Herkes maddi ve manevi varlığını koruma hakkına sahip değildir.

4. “Atatürk ‘ün ünlü sofra sohbetlerinden birinde sofradaki konuklarına, hiç beklemedikleri bir soru sordu:
 - Mimar Sinan neden büyüktür?”

“Büyük” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde Atatürk’ün sorusundaki anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Büyük bir evleri vardı.
b- ) Büyük bir sıkıntı atlattık.
b- ) Evin en büyük çocuğu olduğundan her iş ona düşüyordu.
d- ) Bütün büyük insanlar gibi o da ileri görüşlü birisiydi.

P “Bir millet, sanattan ve sanatçıdan mahrumsa tam bir hayata sahip olamaz.’’
Mustafa Kemal Atatürk

   Atatürk’ün bu sözünde aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlıları vardır? Bu kelimeleri yuvarlak içine alınız.
a- ) yaşam                 b- ) yoksun               c- )  yoksul
d- ) tecrübe                          e- ) ulus

5.  Düşman- asker – süngü –tehlike – zafer kelimelerini kullanarak kısa bir paragraf yazınız.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Aşağıdaki bulmacada hak, sorumluluk, yasa, eğitim, vatandaşlık, güvenlik, devlet, düşünce kelimelerinden altı çizili olanların eş anlamlılarını, diğerlerini de kendiniz bulunuz.
K
A
N
U
N
T
M
Z
E
F
Y
Y
P
S
K
Y
A
Z
B
Ç
T
U
U
Z
A
K
A
D
P
S
Ş
U
R
Ş
A
J
Ğ
H
A
D
P
A
Ş
T
S
O
R
U
M
L
U
L
U
K
T
L
Z
Ü
Ü
Z
E
T
Ç
Ö
Ğ
A
M
Y
E
Ğ
İ
T
İ
M
F
K
Ş
A
U
Ç
Z
F
İ
K
İ
R
L
L
D
E
V
L
E
T
A
S
E
T
I
F
Z
K
G
Ü
V
E
N
L
İ
K

7. Aşağıdaki paragrafta yazım yanlışlarını ve noktalama işaretlerini düzelterek yeniden yazınız.
‘’mustafa kemal Atatürk. çanakkale Savaşlarında düşmanın gelibolu Yarımadası’na nereden çıkarma yapabileceğini önceden tahmin etti,  buna göre de önlemlerini aldı?  düşman yenildi!’’ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Aşağıda yarım kalmış cümleleri birbirleriyle eşleştiriniz.

Ayakkabıyı çok beğendim:          Pancak akşama
                                                        doğru serinledi.

Evi birkaç kez aradım:               Pfakat kimse
                                                      yanıt vermedi.

Hava çok sıcaktı,                       P ama ayağıma
                                                      olmadı.

“Dönemeçte ansızın karşıma, araba genişliğinde bir su çıkıyor; incecik bir şırıltı duyuluyor ara sıra. Pirina fabrikasının altında zeytin sularıyla katran gibi oluyor güzelim su. Batak kokuyor, yazık...”
9. Paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Suyun şırıltısının duyulduğu
b- ) Dönemeçten sonra suyun görüldüğü
c- ) Fabrika artıklarının suyu kirlettiği         
d- ) Şairin suyu sevdiği

       Kitap yaraya merhem,
       Kitap dertlere çare.
        Kitapsız kalan insan
         Garip, mahzun, biçare.”
10. Yukarıdaki dörtlüğe göre, kitapla ilgili olarak hangisi söylenemez?
a- ) Çaresizliği giderdiği 
b- ) Üzüntüleri hafiflettiği
c- ) Yalnızlıktan kurtardığı
d- ) İnsanı coşturduğu

“Okumak insana olgunluk, konuşma canlılık, yazma da açıklık verir. Bazı kitapları sadece tatmak, bazılarını tamamen yutmak, pek azını ise çiğneyip sindirmek gerekir.”
11. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
a- ) Kimi kitaplar tadımlıktır.   
b- ) Bazı kitapları sindirerek okumak gerekir.
c- ) Gereksiz kitaplar okunmamalıdır.
d- ) Bazı kitapları ezberlercesine okumak gerekir.

“Beyazıt kıraathanelerinden birinde bir arkadaş bekliyordum. Kıraathane pek tenha idi. İki üç kişi sönmüş sobanın yanında alçak sesle dertleşiyor; bir ihtiyar memur, burnunda gözlük, elinde bir gazete ile uyukluyordu.“
12. Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
a- ) İnsanların neler yaptığına                    
b- ) Kıraathanenin nerede olduğuna
c- ) Yazarın orada ne amaçla bulunduğuna    
d- ) Kıraathanenin kime ait olduğunaindir
“Kimi insanlar, nerede konuşursa konuşsun “ben” diye söze başlar. Hep ne yaptığını yapacağını anlatır. Kendisi gibi düşünmemeyi de cahillik olarak yorumlar. Şöhretliyse iyice ipin ucunu kaçırır, ısrarlı ve kırıcı olur.”
13. Parçada tanıtılan kişide aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a- ) Bencillik                                      b- ) İnatçılık
c- ) Alçak gönüllülük                        d- ) Kendini beğenmişlik

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder