4 Şubat 2012 Cumartesi

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Yazılıya Hazırlık Ödevi

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Yazılıya Hazırlık Ödevi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Yazılıya Hazırlık Ödevi indir, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Yazılıya Hazırlık Ödevi ara, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Yazılıya Hazırlık Ödevi bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Yazılıya Hazırlık Ödevi çöz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Yazılıya Hazırlık Ödevi test, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Yazılıya Hazırlık Ödevi deneme, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Yazılıya Hazırlık Ödevi fotokopi, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Yazılıya Hazırlık Ödevi etkinliği, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi - Yazılıya Hazırlık Ödevi çalışma Sayfası,


1. Solunum yaparken hangi gazı alıp hangisini veririz?
a- ) karbondioksit alıp oksijen veririz.
b- ) oksijen alıp karbondioksit veririz.
c- ) hidrojen alıp azot veririz.
d- ) doğal gaz alıp oksijen veririz.

2. Göğüs kafesinde hangi organlar bulunur?
a- ) kalp- akciğer                    b- ) akciğer-karaciğer 
c- ) mide-karaciğer                 d- ) mide-böbrekler

3. Aşağıdakilerden hangisi cisimdir?
a- ) altın yüzük   b- ) gümüş   c- ) bakır      d- ) altın

4. Aşağıdakilerden hangisi sıvıların özelliklerinden biri değildir?
a- ) belirli bir hacmi vardır.
b- ) belirli bir şekilleri yoktur.
c- ) Konuldukları kabın şeklini alırlar.
d- ) sıkıştırılarak hacimleri çok küçültülebilir.

5. Dışarıdan baktığımızda içerisini göstermeyen maddelere ne denir?
a- ) Saydam    b- ) Katı     c- ) Opak           d- ) Berk

6. Katı ve sıvı maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Katıların belirli bir şekli olduğu halde sıvıların belirli bir şekli yoktur.
b- ) Sıvılar akıcıdır fakat katılar akıcı değildir.
c- ) Katıları birbirine yapıştırabildiğimiz halde sıvılar yapışmaz.
d- ) Katıların hacmi ve kütlesi olduğu halde sıvıların hacmi ve kütlesi yoktur.

7. "Maddeler, doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır." Aşağıdaki maddeleri gruplandırdığımızda, hangi madde grubun dışında kalır?
a- ) silgi                                 b- ) meyve suyu         
c- ) kaynak suyu                  d- ) ayakkabı

8. Aşağıda verilen madde-cisim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a- ) Ağaç – Kağıt                  b- ) Altın – Yüzük     
c- ) Toprak – Bitki               d- ) Bakır – Tepsi

9. Aşağıda verilen cümlelerdeki eksik bölümleri tamamlayınız.
P Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve ağırlığı olan bütün varlıklara ……………………..……… denir.

P Maddenin şekil almış hâline ……………….…………. denir
P Işığı geçiren maddelere ………………………………. denir.

P Buzlu cam gibi ışığı tam geçirmeyen maddelere ………………….…………… denir.

P Katı bir maddenin ısı enerjisi alarak sıvı haline geçmesi olayına ……………… denir.

P Bir ürün elde etmek için kullandığımız varlıklara ………………........….. denir.

10. Aşağıda verilen cümlelerde doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y harfini yazınız.
(.....)Katıların kütlesi dereceli silindir ile ölçülür.

(.....)Sıvıların hacmi doğrudan dereceli silindir ile ölçülür.

(.....)Sıvıların belli bir şekli yoktur.Bulundukları kabın şeklini alır ve akıcıdırlar.

(.....)NET KÜTLE: Brüt Kütle-Dara =Maddenin ağırlığı demek

(.....)DARA: Boş kap+İçindeki madde

(.....)İskeletimiz kasların bir araya gelmesiyle oluşur.

11. “Bir grup öğrenci tutkal ve odun talaşını karıştırarak bir tür tahta elde ediyor.”  Bu tahta için ne söylenebilir?
a- ) Yapay madde            b- ) Doğal madde   
c- ) İşlenmiş madde         d- ) Bozuk madde

12. Verilen hangi maddeler bulundukları kabın şeklini alırlar?
I.Katı                   II. Sıvı                  III. Gaz
a- ) Yalnız II                     b- ) II ve III     
c- ) I ve II                        d- ) I ve III

13. Gaz maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Akıcıdırlar                  II. Belirli bir şekilleri vardır. 
III. Kütleleri vardır.     IV. Sıkıştırılamazlar.
a- ) Yalnız I                   b- ) I – II  
c- ) I – III                     d- ) I – II – III – IV

14. Aşağıdaki verilenlerden hangisi canlı varlıktan elde edilmiş cansız bir maddedir?
a- ) metal kaşık                           b- ) cam bardak 
c- ) mermer heykel                      d- ) deri ceket

15. Kış mevsiminde yanmayan bir sobanın üzerine koyulan 5 gram ağırlığındaki buz kütlesi 14 dakika sonra hangi hal veya halleri alır?
a- ) Gaz halini alır.
b- ) 70 gram su olur.
c- ) buhar olup uçar.
d- ) Yaklaşık aynı miktarda su olur.

16. Aşağıdaki maddelerin hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
a- ) Ayakkabı                   b- ) Mobilya  
c- ) Tahta                        d- ) Diş fırçası

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- ) kalem bir malzemedir.
b- ) çöp kutusu bir malzemedir.
c- ) basketbol topu bir malzemedir.
d- ) tutkal bir malzemedir.

18.  Altın, gümüş ve inciyi birbirinden ayırt etmede hangi özelliklerinden yararlanırız?
a- ) Renk ve görünüşlerinden
b- ) Saydam ve opaklıklarından
c- ) Kokularından
d- ) Sertlik ve yumuşaklıklarından

19.  Kırmızı renkli üç şişede su, kolonya ve benzin bulunmaktadır. Bu maddeleri birbirinden nasıl ayırt edebiliriz?
a- ) Renk ve görünüşlerinden
b- ) Kokularından
c- ) Sertlik ve yumuşaklıklarından
d- ) Hallerinden (katı, sıvı ve gaz oluşlarından)

20. Seçeneklerden hangisi saydam madde değildir?
a- ) Cam   b- ) jelatin   c- ) İnce plastik   d- ) Tahta

21. Az şişirilmiş ağzı bağlı balonu, üflemeden daha şişkin hale nasıl getirebiliriz?
a- ) Isıtarak
b- ) Soğutarak
c- ) Basıncını artırarak
d- ) Üzerine bir kuvvet uygulayarak

22.  Seçeneklerden hangisi cisim değildir?
a- ) Ekmek                         b- ) Toprak  
c- ) Çay bardağı                 d- ) Testi

23. Kapalı bir kap içerisinde bulunan gaz halindeki bir maddeyi, sıvı hale getirebilmek için aşağıdaki çalışmaların hangisini yapmalıyız?
a- ) Sıcaklığını artırmalıyız.
b- ) Yeterince ısı kaybettirmeliyiz.
c- ) Kabın kapağını açıp soğuk su koymalıyız.
d- ) İçerisine buz koyup karıştırmalıyız.

24. Maddeler hangi halden diğerine geçerken dışarıya ısı verir?
a- ) Katıdan sıvıya                    b- ) Sıvıdan gaza  
c- ) Gazdan sıvıya                     d- ) Katıdan gaza


25. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.
(   )  Maddenin şekil almış hali cisimdir.
(   )  Sıvı maddeler sıkıştırılabilir.
(   )  Soluk alırken karbondioksit alırız.
(   )  Katıların belli şekilleri vardır.
(   )  Tuzlu sudan tuzu ayıramayız.


26. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal kaynak değildir?
a- ) plastik     b- ) toprak     c- ) su       d- ) maden


27. Katı ve sıvı maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Katıların belirli bir şekli olduğu halde sıvıların belirli bir şekli yoktur.
b- ) Sıvılar akıcıdır fakat katılar akıcı değildir.
c- ) Katıları birbirine yapıştırabildiğimiz halde sıvılar yapışmaz.
d- ) Katıların hacmi ve kütlesi olduğu halde sıvıların hacmi ve kütlesi yoktur.


28. Aşağıdakilerden hangisi maddenin görülebilir ve hissedilebilir özelliklerinden biri değildir?
a- ) yumuşaklık    b- ) hacim                c- ) renk     d- ) sertlik


29. Aşağıdakilerden hangisi katı maddeler için yanlıştır?
a- ) Akışkandır.                       b- ) Belli bir şekli vardır.
c- ) Belli bir hacmi vardır.      d- ) Serttir.


30. “Bir grup öğrenci tutkal ve odun talaşını karıştırarak bir tür tahta elde ediyor.”
Bu tahta için ne söylenebilir?
a- ) Yapay madde                             b- ) Doğal madde
c- ) İşlenmiş madde                         d- ) Bozuk madde


31. Ağaç bir...............dir.
Kesilip şekillendiğinde................olur.
Mobilya atölyelerinde malzeme olarak kullanılarak ondan masa yapılır.Masa ise bir.............dır.
indir
  Yukarıda verilen cümlelerde boşluk bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir.
a- ) Madde-cisim-eşya         b- ) Cisim-eşya-madde
c- ) Madde-eşya-cisim         d- ) Eşya-madde-cisim

1 yorum :

Unknown dedi ki...

teşekkürler
:D

Yorum Gönder