4 Şubat 2012 Cumartesi

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Kütle ve Hacim

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Kütle ve Hacim, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Kütle ve Hacim ara, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Kütle ve Hacim bul, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Kütle ve Hacim indir, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Kütle ve Hacim çöz, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Kütle ve Hacim Etkinliği, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Kütle ve Hacim Çalışma Sayfası, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Madde - Kütle ve Hacim, 4. Sınıf Fen Madde - Kütle ve Hacim, Fen 4 Madde - Kütle ve Hacim, 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde - Kütle ve Hacim ödevi,

Madde - Kütle ve Hacim


1.Kütle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- ) Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
b- ) Kütle ölç birimi gram ve kilogramdır.
c- ) Sıvıların kütlesi litre ile ölçülür.
d- ) Kütle değişmeyen madde miktarıdır.

2.“Ebru, sınıfta boş bir kabı eşit kollu terazi ile ölçtüğünde 245 g geldiğini gördü. Sonra kabın içine su koyarak ölçtü, 1820g geldiğini gördü.”
Buna göre, sadece suyun kütlesi kaç g’dır?

3.Sıvıların kütlesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Net kütle = Brüt Kütle – Dara Kütle
b- ) Brüt Kütle = Net Kütle + Dara Kütle
c- ) Dara Kütle = Brüt Kütle – Net Kütle
d- ) Brüt Kütle = Dara Kütle – Net Kütle

4. “Öğretmen, Ece’ye 1 kg demir mi daha ağır, yoksa 1000 g pamuk mu, diye sordu.”
Ece, öğretmene hangi cevabı vermelidir?
a- ) 1 kg demir daha ağırdır.
b- ) 1000 g pamuk daha ağırdır.
c- ) Pamuk, demirden daha hafiftir.
d- ) İkisi de aynıdır.

I. Kütle ölçü birimi eşit kollu terazidir.
II. Gazların kütlesini balonla ölçeriz.
III. Bir maddenin kütlesi dünyanın her yerinde aynıdır.
5. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a- ) yalnız III                   b- ) I, III
c- ) II,III                        d- ) I,II,III

I. 0,5 kg  = 500 g         II. 7000g = 7 kg       
III. 4kg = 4000g             IV. 8500g  =8 kg
6.   Yukarıdaki eşitliklerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
a- ) I ve IV   b- ) yalnız IV   c- ) I,II,III  d- ) Hepsi

I.Sıvıların kütlelerini ölçmek, katılara göre daha kolaydır.
II. Katıların kütlelerini ölçmek gazlara göre daha kolaydır.
III. Maddelerin kütleleri eşit kollu terazi ile ölçülür.
7.  Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a- ) Yalnız I            b- ) I, III
c- ) II, III              d- ) I, II, III

I. İkisinin birden kütlesi ölçülür.
II. Boş kabın kütlesi ölçülür.
III. İkisinin toplam kütlesinden, boş kabın kütlesi çıkarılır.
IV. Kabın içine kütlesi ölçülecek sıvı konulur.
8. Sıvıların kütlesini ölçmek isteyen birisi, yukarıdaki deney basamaklarını nasıl sıralamalıdır?
a- ) I – II – III – IV              b- ) II – I – III – IV
c- ) II – IV – I – III               d- ) II – III – IV – I

9.Aşağıdaki maddelerin hangisinin kütlesinin ölçümü diğerlerine göre daha kolaydır?
a- ) oksijen      b- ) su       c- ) benzin          d- ) taş

10. “Ece, içi su dolu şişeyi teraziye koyarak ölçtü ve defterine kaydetti.” Ece’nin defterine kaydettiği kütleye ne denir?
a- ) Net kütle                               b- ) Dara kütle
c- ) Brüt kütle                              d- ) Hacim

11. Madde hacim ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) dereceli silindir              b- ) litre
c- ) kilogram                           d- ) Eşit kollu terazi

12. “Ali, içinde 54 ml su bulunan dereceli silindire bir taş atıyor. Su 65ml’e çıkıyor.”
Buna göre, taşın hacmi ne kaç ml’dir?

I.  5 L =5000 mL              II. 0,5 L = 500 mL
III. 8000 mL = 8 L             IV.8250mL=8,5 L
13. Yukarıdaki eşitliklerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a- ) yalnız 1   b- ) I, II    d- ) I,III        d- ) I,II,III

14. “İçinde taş olan bir dereceli kapta su seviyesi 100 mL olarak ölçülüyor. İçindeki taş maşa ile çıkarılıyor ve suyun seviyesinin 65mL’ye düştüğü görünüyor.”
Buna göre taşın hacmi kaç mL’dir?


15.  “Ali: Kütleler eşit kollu terazi ile ölçülür.”
Ece: Hacim birimi kilogramdır.
Nil: Sadece sıvıların hacmi dereceli silindirle ölçülür.”
Yukarıdaki öğrencilerin verdiği bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a- ) yalnız Ali                            b- ) Ali ve Nil
c- ) Ali ve Ece                            d- ) Ece ve Nil


16. Elif içinde 59 ml su bulunan dereceli silindire büyükçe bir bilye atınca suyun hacmi 88 ml’ye yükseliyor. Elif’in bilyesinin hacmi kaç ml’dir?


17. Ebru, elindeki taşın hacmini ölçmek istiyor. Aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
a- ) terazi – dereceli kap          b- ) dereceli kap – su
c- ) eşit kollu terazi                  d- ) dereceli kap

18. Aşağıdakilerden hangisinin hacmi dereceli kaplarla doğrudan ölçülür?
a- ) altın         b- ) çinko      c- ) demir        d- ) civa

I. Sıvıların hacmi dereceli silindir ile ölçülür.
II. Sıvıların hacmi, litre veya mililitre cinsinden ifade edilir.
III. Birbiri içinde karışmayan iki ayrı sıvının hacimleri toplamı karışımın hacmine eşittir.
19. Yukarıda verilenler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- ) yalnız I   b- ) I, II   c- ) I, III   d- ) I, II, III

20.Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
a- ) 6L = 600 mL           b- ) 7000 mL = 3L + 2L + 2L
c- ) 2000mL= 2L            d- ) 3L = 1200 mL + 1800

21. “Mustafa ve annesi evin ihtiyaçlarını almak için markete gidiyorlar. Mar-ketten 2 kg şeker, 1,5 kg pirinç, 0,5 kg'lık konservelerden 3 adet, 2,5 kg domates, 1 kg soğan, 0,5 kg da et alıyorlar. Aldıkları ürünleri poşete koyup taşıyorlar.”
Mustafa ve annesi eşit kütlede poşetler taşıdığına göre taşıdıkları poşetlerde hangi ürünler olabilir?
a- ) Mustafa: Domates, şeker, et
Annesi: Pirinç, soğan, konserve
b- ) Mustafa: Pirinç, et, konserve
Annesi: Şeker, domates, soğan
c- ) Mustafa: Şeker, pirinç, soğan
Annesi: Domates, konserve, et
d- ) Mustafa: Soğan, et, pirinç
Annesi: Domates, şeker, konserve

22. Aşağıdakilerden hangisi eşya özelliğine sahip maddelerden değildir?
a- ) kilim                                b- ) tava
c- ) kolonya                           d- ) kolyeI. Ağaç, demir cevheri ve toprak ..............maddedir.
II.  Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış maddelere ........... madde adı verilir.
23.  Yukarıda verilen tanımların doğru tamamlanması için boş yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
       I              II
a- ) Doğal            Yapay
b- ) İşlenmiş       Doğal
c- ) Yapay           İşlenmiş
d- ) Doğal            İşlenmiş

24. Aşağıda verilen ikili özelliklerden hangisinin arasında zıtlık söz konusu değildir?
a- ) saydamlık-opaklık        b- ) pürüzlülük-yalıtkanlık
c- ) esneklik-berklik           d- ) parlaklık-matlık

25. Bir öğrenci grubu yaptığı deneyde aşağıdaki durumları gözlemliyor.
I.  İçi boş şişeyi ters çevirerek suya daldırıyor.
II.  Şişeye su dolmadığını görüyor.
III.  Şişeyi ağzı yukarı gelecek şekil-de tekrar suya daldırıyor.
IV.  Şişeden hava kabarcıkları çıktığını görüyor.
   Buna göre öğrenciler yaptığı deney sonucunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz?
a- ) Havanın hacmi vardır.
b- ) I. durumda şişeye su dolmamasının sebebi şişede hava olmasıdır.
c- ) III. durumda hava ve su yer değiştirmiştir.
d- ) Şişeden hava çıkmasa da su dolabilir.

26. Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilemez?
a- ) topluiğne     b- ) çivi     c- )  nikel     d- ) plastik

I. Cisimlerin kütlesi bulunduğu yere göre değişir.
II. Hacim birimi kilogramdır.
27.  Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Yalnız I doğru               b- ) Yalnız II doğru
c- ) Her ikisi de doğru         d- ) Her ikisi de yanlış

28. Aşağıdaki maddelerden hangilerinin rengi aynıdır?
a- ) su-zeytinyağı                 b- ) tuz-şeker

indir
c- ) kola-çay                         d- ) şeker-su

29. Aşağıdakilerden hangisi hem cisim hem de alettir?
a- ) ağaç     b- ) fincan     c- ) çekiç                d- ) koltuk

2 yorum :

Adsız dedi ki...

konuyu geçtiğimiz için kullanmadım ama konuyu geçmeseydik kullanırdım

Unknown dedi ki...

Cevap anahtarı yokmu

Yorum Gönder