25 Mart 2012 Pazar

4. Sınıf Türkçe Dersi Kediciğim Etkinliği


4. Sınıf Türkçe Dersi Kediciğim Etkinliği, 4. Sınıf Türkçe Dersi Kediciğim Etkinliği ara, 4. Sınıf Türkçe Dersi Kediciğim Etkinliği bul, 4. Sınıf Türkçe Dersi Kediciğim Etkinliği çöz, 4. Sınıf Türkçe Dersi Kediciğim Etkinliği test, 4. Sınıf Türkçe Dersi Kediciğim Etkinliği değerlendirme, 4. Sınıf Türkçe Dersi Kediciğim Etkinliği ödev, 4. Sınıf Türkçe Dersi Kediciğim Etkinliği fotokopi, 4. Sınıf Türkçe Dersi Kediciğim Etkinliği çalışma sayfası, 4. Sınıf Türkçe Dersi Kediciğim Etkinliği etkinlik sayfası, 4. Sınıf Türkçe Dersi Kediciğim Etkinliği öğrenci çalışma kağıdı, 4. Sınıf Türkçe Dersi Kediciğim Etkinliği indir, Türkçe 4 Kediciğim etkinliği ödevi, sebep sonuç cümleleri,


KEDİCİĞİM
Benim bir kedim var,
Evin içinde sanki cambaz,
Şımarık mı şımarık.
Gezer ortalıkta yaramaz.
Eyer onu kızdırırsam,
Hele bir saklanırsa,
Atar yüzüme bir tırnak.
Kimse onu bulamaz.

*İlk 2 soruyu yukarıdaki şiire göre cevapla.

1. Şiirin konusu nedir?
.................................................................................................

2. “Kediciğim” şiirinde yapılan yazım yanlışlarını düzeltip defterinize yeniden yazınız

3. “İnsanın sevinçli ve mutlu günlerinde çok dostu olur. Ancak zor günlerde dost kalmak, üzüntüleri paylaşmak özveri gerektirir. İşte bu özveriyi gösterenler gerçek dostlardır.”  Bu paragrafta anlatılan düşünceye en yakın atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Dost başa, düşman ayağa bakar.
b- ) Dost kara günde belli olur.
c- ) Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
d- ) Dostun attığı taş baş yarmaz.

“Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz?”
“İğnenin acısını duymadım bile.”
4. Yukarıdaki cümlelerde “duymak” kelimesi hangi duyularımızla ilgili olarak kullanılmıştır?
a- ) İşitme – dokunma           b- ) koklama – dokunma
c- ) İşitme – tat alma           d- ) görme – dokunma

5. “Yalnızlık çekeceğinden korktuğum için seni serbest bırakamıyordum.”
Yukarıdaki cümlede sebep – sonuç ilişkisini belirleyiniz.
Sebep: ..................................................................................

Sonuç: ...................................................................................

6. “sıcak – soğuk“ kelimeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisi arasında vardır?
a- ) sağlam – çürük                b- ) beyaz – ak
c- ) büyük – iri                       d- ) siyah – kara

7. “Anlamlı okuyabilmek için yazının konusuna, türüne göre sesimizi ayarlamalıyız. Anlamı çıkaracak biçimde tonlama yapmalıyız. Açıklama yazısını başka, şiiri başka bir ses tonuyla okumalıyız.” Verilen paragrafa göre anlamlı okuma yapabilmek için hangisini yapmalıyız
a- ) Hızlı ve yüksek sesle okumalıyız.
b- ) Bütün yazıları aynı sesle okumalıyız.
c- ) Dikkatli ve sessiz okumalıyız.
d- ) Yazının konusuna ve türüne göre sesimizi ayarlamalıyız.

8. “Öznel yargı; daha çok insanların kendi duygu ve düşüncelerini anlattığı cümleler, nesnel yargı ise; bilimsel ifadeler ve herkes tarafından bilinen gerçeklerin anlatıldığı cümlelerdir.” Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıya öznel ve nesnel yargılara örnek olabilecek birer cümle yazınız.
Öznel Yargı: .........................................................................

Nesnel Yargı: ......................................................................

9. “Mecaz anlam; kelimelerin gerçek anlamı dışında kullanılması, gerçek anlam ise; kelimelerin asıl anlamında sözlükteki ilk anlamı ile kullanılması demektir.”  Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?
a- ) Annesini görünce sevinçten çığlık attı.
b- ) Büyük babası hala yerinden kıpırdamamıştı.
c- ) Çocuk kitaplarını çantasına özenle yerleştirdi.
d- ) Arkadaşının sözleri canını yakmıştı.

10. “bitirdi” sözcüğü hangi cümlede “yormak, güçsüz duruma düşürmek” anlamında kullanılmıştır?
a- ) Bu yıl dördüncü sınıfı bitireceğiz.
b- ) Ödevlerini biraz önce bitirmiş.
c- ) O kadar zor bir işti ki beni bitirdi.
d- ) Aldığı görevi zamanında bitirir.

11. Aşağıda verilen kelimelerin sonuna “–lık, - lı, -sız, -cı“ eklerinden uygun olanları getirerek yeni kelimeler yazın.
Göz  : .......................              çiçek : .......................
fırın: ..........................             kol : ........................
Ekmek : .........................          güç : ...........................
yol : ............................             kuş : ............................

indir
12. “Can kulağıyla dinlemek” deyimini açıklayarak bir cümle içerisinde kullanınız.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder