28 Ekim 2012 Pazar

Değerlendirme 3. Sinif Doğal Sayilar Konu Tekrari

3. Sınıf Doğal Sayılar Değerlendirme sayfası kağıdı yaprağı etkinliği ders test ödev konu tekrarı

1. Aşağıda okunuşları verilmiş doğal sayıları rakamla yazın.
iki yüz:                                              
altı yüz on:                            
kırk bir:
Sekiz yüz on bir:                  
üç yüz üç :                                         
dört yüz iki:
Altmış:                                  
dokuz yüz doksan:                
dokuz yüz dokuz:                  
Yedi yüz elli beş:

2. Aşağıda rakamla yazılmış sayıların okunuşlarını yazın.
456 :
507:
570:
389:
111:

3. 458 sayısının basamaklarının adlarını yazın.

4. 71 sayısının rakamlarının basamak adlarını gösteriniz.

5. 505 sayısının basamak değerlerini gösterin.

6. 83 sayısının basamak değerlerini gösterin.

7. 840 sayısının yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri ile birler basamağındaki rakamın basamak değerinin toplamı kaçtır?

8. 456 sayısını çözümleyin.

9. 17 sayısını çözümleyin.

10. 4 onluk,5 birlik ve 9 yüzlükten oluşan sayı kaçtır?

11. Birler basamağında 7 ve yüzler basamağında 5 rakamı bulunan sayı kaçtır?

12. 4 yüzlük + 3 birlik olarak çözümlenmiş sayının 2 fazlası kaçtır?

13. 980 sayısının onlar basamağı ve birler basamağı yer değiştirdiğinde oluşan yeni sayı kaç olur?

14. Ali aklından bir sayı tuttu. Ali’nin tuttuğu sayı 2 yüzlükten oluşuyor. Buna göre Ali’nin tuttuğu sayı kaçtır?

15. Aşağıdaki sayıları karşılaştırın. Aralarına uygun sembolleri koyun.
798 …. 789                                        500 ….101

45  ……. 85                                         79 …… 70

110 …… 111                                          65 ….. 65

856 …. 889                                        910 ….. 900

16. 145 > a ifadesinde a yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır?

17. 100 <  b ifadesinde b yerine yazılabilecek üç basamaklı en büyük sayı kaçtır?

18. 45 > c ifadesinde c yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

19. 10 + 6 < k ifadesinde k yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır?
indir

20. 899 < ……..  ifadesindeki boşluğa uygun bir sayı yazın.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder