5 Ocak 2012 Perşembe

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Halleri Etkinliği 4. Sınıf Fen Maddenin Halleri

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Halleri Etkinliği 4. Sınıf Fen Maddenin Halleri, 4. Sınıf Fen Hangi maddelerin belirli şekilleri yoktur? 4. sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Katılar ve Sıvıların özellikleri


1. Kutuda verilen maddeler
bir grup oluşturursa hangisi
dışarıda kalır?
a- ) su                 b- ) kolonya    
c- ) benzin          d- ) kum

2. Aşağıdaki maddelerden hangisi konulduğu kabın içini tamamen doldurur?
a- ) tuz           b- ) Su       c- ) hava         d- ) petrol

I. katı         II. sıvı             III. gaz
3. Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangilerinin belirli şekli yoktur?
a- ) Yalnız I                    b- ) Yalnız II
c- ) I, III                           d- ) II, III

4. Aşağıda verilenlerden hangisinin paketi delindiğinde sıvılar gibi akıcılık özelliği göstermez?
a- ) tuz      b- ) un         c- ) margarin        d- ) bulgur

I. Akışkanlık
II. İçine konulduğu kabı tamamen doldurma
III. Konulduğu kabın şeklini alma
5. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütün sıvıların ortak özelliğidir?
a- ) Yalnız I                     b- ) I, III
c- ) II, III                      d- ) I, II, III

6. Aşağıdakilerden hangisi sadece gaz maddelerin bir özelliğidir?
a- )    Konuldukları kabın şeklini almaları
b- )   Akıcı olmaları
c- )  Görülememeleri
d- )   Belirli bir şekillerinin olmaması

I. Kan sıvıdır
II.Tuz katıdır.
III.  Oksijen gazdır.
7. Yukarıdakilerden hangisi ya da
hangileri doğrudur?
a- ) Yalnız I                  b- ) I, II
c- ) II, III                       d- )  I, II, III

P Hande, boş bir şişeyi su dolu
 leğene şekildeki gibi batırdı.
Şişenin içinden baloncuklar
çıktığını gözlemledi.
* 8 ve 9. soruları deneye göre cevaplayınız.

8. Hande, bu deneyi hangi amaçla yapmıştır?
a- )           Şişenin suda batıp batmadığını anlamak
b- )          Havanın varlığını göstermek
c- )           Suyun akışkan olduğunu kanıtlamak
d- )          Suda hava olup olmadığını göstermek

9. Hande, bu deneyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz?
a- )           Havanın zamanla yok olduğu
b- )          Boş şişenin içinde hava olduğu
c- )           Su dolunca şişenin içindeki havanın dışarı çıktığı
d- )          Baloncukları havanın oluşturduğu

10. "………………………    bulundukları kabın kapladıkları kısmının şeklini alır."
   Yukarıdaki ifadenin bilimsel olarak doğru olabilmesi için noktalı yere hangi kelime yazılmalıdır?
a- ) Maddeler   b- ) Katılar   c- ) Sıvılar       d- ) Gazlar


11.  I. Su buharı gaz maddedir.     
II.   Su sıvıdır.    III.    Buz katıdır.          IV.      Sis sıvıdır.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
a- )      I, II                                   b- ) III, IV  
c- ) I, II, III                               d- ) II, III, IV

P Yalın, bardağın tabanına
bir kâğıt mendil koydu.  Bardağı
su dolu leğene dik olarak batırdı.
12., 13. ve 14. soruları yandaki
deneye göre cevaplayınız.

12. Yalın bu deneyi hangi amaçla yapmış olabilir?
a- )           Bardağın battığını göstermek için
b- )          Kâğıdın ıslanıp ıslanmadığını anlamak için
c- )           Havanın yer kapladığını kanıtlamak için
d- )          Suyun taşıp taşımadığını anlamak için

13. Yalın'ın yaptığı deneyin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a- )           Bardak su ile dolar. 
b- )          Kâğıt mendil kuru kalır.
c- ) Su yükselir ama taşmaz.
d- ) Bardak suya batmaz.

14. Bu deneyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
a- )           Su akışkandır.
b- )          Havanın belli bir şekli yoktur.
c- )           Su içine konulduğu kabın şeklini alır.
d- )          Hava bardağın içinde yer kaplar.

15. Aşağıdaki maddelerden hangisi şekillendirilebilir?
indir
a- )      cam    b- ) zeytinyağı    c- ) oksijen     d- ) mazot


16. Aşağıda hava ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
a- ) Havanın rengi vardır. b- ) Havanın kokusu yoktur.
c- ) Havayı göremeyiz.      d- ) Hava akışkandır.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder